دردورنمای حوادث تاریخ حکمتهایی نهفته است که فلسفه تاریخ را تفسیر وحکمت این حوادث را روشن می نماید ؛از جمله این حوادث سرنوشت ساز حمله دژخیمان شاه وعوامل استبداد واستعمار به مدرسه فیضیه وپایگاه بزرگ مذهب جعفری بود ؛ این حادثه پس از وقوع مایه برکات وپیروزیها وبیداری بزرگ ملت ایران گردید.

حمله عوامل استبداد به مدرسه فیضیه:

 

منبع : پایگاه تاریخ اهل بیت(ع)وپاسخ به شبهات |حادثه فیضیه وهمزمانی آن با شهادت رئیس مذهب سبب احیای مذهب جعفری-حسنلو زنجانی-
برچسب ها : مذهب ,فیضیه ,حوادث ,مذهب جعفری ,مدرسه فیضیه