رفتار امام حسن (ع) با کسی که اورا دشنام دادچگونه بود ؟

بی گمان می توان گفت امام حسن(عليه السّلام) مظهری از اسما ی حسنای الهی بود؛ که در عصر خود می درخشید ودرخشش انوار زیبایی های اخلاقش در ضمن کلمات نورانی وسیره اش به عصر ما رسیده است؛ پيشواي دوم شيعيان و نخستين ميوة پيوند فرخندة علي ـ عليه السّلام ـ با دختر گرامي پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ بود كه همچون جد و پدر گراميش داراي اخلاق حسنه و دادرس محرومان و مستضعفان بود. امام حسن ـ عليه السّلام ـ نه تنها از نظر علم، تقوي، زهد و عبادت مقامي برگزيده و ممتاز داشت، بلكه از لحاظ سخاوت و كرامت و بخشندگي و دستگيري از بيچارگان و درماندگان نيز در عصر خود بي‌مانند بود. وجود گرامي آن حضرت آرام بخش دلهاي دردمند، پناهگاه مستمندان و تهيدستان و نقطة اميد درماندگان بود. هيچ فقيري از در خانة آن بزرگوار دست خالي بر‌نمي‌گشت. دربارة فضائل اخلاقي و امتيازات امام حسن ـ عليه السّلام ـ سيوطي در تاريخ خود مي‌نويسد: حسن بن علي ـ عليه السّلام ـ داراي امتيازات اخلاقي و فضائل انساني فراوان بود. او شخصيتي بزرگوار، باوقار، متين، سخي و بخشنده و مورد ستايش مردم بود.[1]

 

منبع : پایگاه تاریخ اهل بیت(ع)وپاسخ به شبهات |رفتار امام حسن(ع) با کسی که اورا فحش داد ! واقعا چه کسی می تواند مثل امام حسن باشد -حسنلو زنجانی
برچسب ها : امام ,عليه ,السّلام ,عليه السّلام ,رفتار امام