امیر مونان (ع)ویژگیهایی داشت که هیچ کس نمی توانست آنها را پنهان کند حتی دشمنانش وقتی معاویه به کسی که در توصیف علی بهترین وصف را ایراد کرد جایزه داد دیگر برای دیگران چه باید گفت ؛ روزی معاویه گفت هرکس علی را آنگونه که هست برایم توصیف کند این کیسه زر را به او خواهم داد ؛هرکس یک چیزی گفت دراین میان عمرو عاص شعری زیبا سرود

که برخی از ابیات آن چنین است :

بآل محمد عرف الصواب          وفی ابیاتهم نزل الکتاب

وهم حجج اله علی البریا      بهم وبجدهم لایستراب

علی الدر والذهب المصفی  وباق الناس کلهم التراب

اذا لم تبرمن اعدا علی    فما لک فی محبته ثواب

باقی شعر مراجعه شود به : قرآن ومعصومان درآینه علوی

 

سخنان ابوبکر

روزي ابوبکر درباره ي خلافت خود و بيعت مردم با او بر فراز منبر گفت : « اقيلوني و لست بخيرکم و علي فيکم ؛ مرا رهايي کنيد ، در حالي که علي ( عليه السلام ) در بين شماست من بهترين شما نيستم . (1)
و نيز بعد از آن که اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) در غدير خم جانشين پيامبر (صلي الله عليه و آله ) شد ابوبکر و عمر در هنگام بيعت با امام علي ( عليه السلام ) با تعبيرات مختلفي به آن حضرت تبريک گفتند که بعضي از آن تعبيرات عبارتند از :
« بخ بخ لک يا ابن ابي طالب ؛ يخ بخ لک يا ابالحسن و ... »
« هنيئاً لک يابن ابي طالب اصبحت مولي کل مؤمن و مؤمنه ...»
« و يا امسيت يا بن ابي طالب ، مولي کل مؤمن و مؤمنه ... »
ترجمه : « مبارک باد بر تو اي پسر ابوطالب ، مبارک باد ، مبارک باد بر تو اي ابالحسن ! گوارا باد بر تو اي پسر ابوطالب ! صبح کردي در حالي که مولي و سرپرست هر مرد و زن با ايمان گشتي . گوارا باد بر تو اي پسر ابوطالب ! اي که روز را به شب رساندي در حالي که سرپرست و پيشواي همه ي مؤمنان گرديدي » . (2)

نزديک ترين مردم به پيامبر ( صلي الله عليه و آله )

شعبي گويد : « روزي ابوبکر در جايي نشسته بود ، علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) از دور نمايان شد . چون ابوبکر او را ديد گفت : هر کس خوش دارد بنگرد به کسي که بزرگ ترين مردم در مقام و منزلت و نزديک ترين مردم به پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و برترين مردم به نام و نشان و بزرگ ترين مردم در بي نيازي از مردم که از جهت رسول اکرم ( صلي الله عليه و آله ) به دست آورده ، بنگرد به اين کس که از دور نمايان شد » . (3)
و نيز ابوبکر مي گفت که من بر مردمي پيشي نمي گيرم که از پيامبر خدا ( صلي الله عليه و آله ) شنيدم درباره ي علي ( عليه السلام ) مي فرمود : « علي مني کمنزلتي من ربي ؛ علي نسبت به من همانند منزلت من با خداي من است » . (4)

لي ( عليه السلام ) والاترين مردم

شعبي مي نويسد ، ابوبکر گفت : « هر کس خوش دارد به کسي بنگرد که از همه به پيامبر نزديک تر و نزد او از همه والاتر و از همه مردم خوش رفتارتر است و بيش از هر کس ديگر ، رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) را ياري کرده ، به اين مرد که به سوي ما مي آيد ، بنگرد » .(5)

علي ( عليه السلام ) پيشگام ترين مسلمان

همچنين وي نقل مي کند : روزي علي ( عليه السلام ) ابوبکر و همراهان او را ديد و بر آنان سلام کرد و به راه خود ادامه داد . ابوبکر گفت : « هر کس مايل است به نخستين و پيشگام ترين مسلمان و نزديک ترين خويشاوند رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) بنگرد ، بايد علي بن ابي طالب را نگاه کند » . (6)

اظهار پشيماني ابوبکر هنگام مرگ

ابوبکر هنگام مرگ مي گفت : « به خدا قسم جز از سه کار متأسف نيستم و اي کاش مرتکب آن نمي شدم از جمله : اي کاش دست از خانه ي علي ( عليه السلام ) مي کشيدم هر چند او عليه من اعلان جنگ مي داد » . (7)

منبع : پایگاه تاریخ اهل بیت(ع)وپاسخ به شبهات |امیر المومنین علی صلوات الله علیه از زبان سه خلیفه -حسنلو زنجانی -درتلگرام منشر کنند دوستان علی
برچسب ها : عليه ,ابوبکر ,السلام ,مردم ,الله ,ترين ,عليه السلام ,الله عليه ,ترين مردم ,نزديک ترين ,ابوبکر هنگام